СЕРДИКА БЪЛГАРИЯ е водеща компания в млекопреработвателния бранш в България с дългогодишни традиции и опит в производството на кисело и прясно мляко, сирена и кашкавали и съпътстващи млечни продукти. Успоредно със своята основна дейност компанията изпълнява и важна роля в полза на обществото като подпомага множество пряко и косвено свързани браншове – животновъдство, млекосъбиране, търговия и други.

Нашата цел като производители е не само да осигуряваме неизменно безупречно качество на своите продукти, но така също да съхраняваме и обогатяваме родните традиции в производството на класическите български кисело и прясно мляко, сирене, кашкавал и масло. Защото няма друга продуктова група, към която българите да са по-взискателни и по-ревностни като потребители.

Нашите запазени марки МАРКЕЛИ, ВИТЕЛА и МЛЕЧЕН ПЪТ са сред най-популярните български млечни продукти. Допълнение към продуктовата ни гама са и марките ПИЦАРЕЛА, ЕЛИЦА и ЯНИЦА. Целият асортимент на компанията е създаден и се поддържа с философия, ценности и мисия да отговаря на нуждите на българските потребители, да предлага разнообразие във всички ценови сегменти и да следва основните принципи за безупречно качество, натуралност на суровините и здравословност на крайните продукти.

СЕРДИКА БЪЛГАРИЯ е първокласен производител, който разполага с модерни технологии и поддържа безупречни хигиенни условия. Нашите производствени практики съответстват на най-високите световни стандарти в хранително-вкусовата промишленост. Внедрени са системи за управление и гарантиране на качеството ISO 9001:2008 и HACCP. Компанията се управлява от квалифициран ръководен екип, който полага грижи за непрестанно повишаване квалификацията на персонала. Компанията инвестира в развитието на нови технологии и продукти, съобразени с нуждите на потребителите за здравословен начин на живот и хранене.

СЕРДИКА БЪЛГАРИЯ е социално ангажирана компания, която осъзнава отговорността си пред обществото. Освен пряко и косвено подпомагане на редица стопански отрасли, нашата компания участва и в програми с образователна, дарителска и обществена насоченост. Нашата цел продължава да бъде да съхраняваме и обогатяваме традициите на българското млекопреработване, да разработваме нови качествени и здравословни млечни продукти и да подпомагаме обществото в стремежа към подобряване качеството на живот на българите.


Знаете ли че... Проучванията показват, че (противно на общоразпространената заблуда) млечните храни всъщност намаляват риска от астма.
Български производител на млечни продукти от краве, овче и биволско мляко.