СЕРДИКА БЪЛГАРИЯ е водеща компания в млекопреработвателния бранш в България с дългогодишни традиции и опит в производството на кисело и прясно мляко, сирена и кашкавали и съпътстващи млечни продукти. Успоредно със своята основна дейност компанията изпълнява и важна роля в полза на обществото като подпомага множество пряко и косвено свързани браншове – животновъдство, млекосъбиране, търговия и други.

Нашата цел като производители е не само да осигуряваме неизменно безупречно качество на своите продукти, но така също да съхраняваме и обогатяваме родните традиции в производството на класическите български кисело и прясно мляко, сирене, кашкавал и масло. Защото няма друга продуктова група, към която българите да са по-взискателни и по-ревностни като потребители.

Нашите запазени марки МАРКЕЛИ, ВИТЕЛА и МЛЕЧЕН ПЪТ са сред най-популярните български млечни продукти. Допълнение към продуктовата ни гама са и марките ПИЦАРЕЛА, ЕЛИЦА и ЯНИЦА. Целият асортимент на компанията е създаден и се поддържа с философия, ценности и мисия да отговаря на нуждите на българските потребители, да предлага разнообразие във всички ценови сегменти и да следва основните принципи за безупречно качество, натуралност на суровините и здравословност на крайните продукти.

СЕРДИКА БЪЛГАРИЯ е първокласен производител, който разполага с модерни технологии и поддържа безупречни хигиенни условия. Нашите производствени практики съответстват на най-високите световни стандарти в хранително-вкусовата промишленост. Внедрени са системи за управление и гарантиране на качеството ISO 9001:2008 и HACCP. Компанията се управлява от квалифициран ръководен екип, който полага грижи за непрестанно повишаване квалификацията на персонала. Компанията инвестира в развитието на нови технологии и продукти, съобразени с нуждите на потребителите за здравословен начин на живот и хранене.

СЕРДИКА БЪЛГАРИЯ е социално ангажирана компания, която осъзнава отговорността си пред обществото. Освен пряко и косвено подпомагане на редица стопански отрасли, нашата компания участва и в програми с образователна, дарителска и обществена насоченост. Нашата цел продължава да бъде да съхраняваме и обогатяваме традициите на българското млекопреработване, да разработваме нови качествени и здравословни млечни продукти и да подпомагаме обществото в стремежа към подобряване качеството на живот на българите.


Знаете ли че... Мляко с намалено съдържание на мазнини не е подходящо за деца под 2-годишна възраст, тъй като за тях млечните мазнини са важен източник на енергия, както и на мастноразтворими витамини.
Български производител на млечни продукти от краве, овче и биволско мляко.