СЕРДИКА БЪЛГАРИЯ е част от изключително важна за икономиката на България група от компании и организации, която обединява десетки от най-модерните и значими предприятия в българската стратегическа промишленост, транспорта, хранително-вкусовата индустрия, а така също и редица финансови и застрахователни институции. Това позволява на компаниите в нашата бизнес общност да прилагат единна политика и практика по отношение на стратегиите за финансиране, застраховане, планиране, развитие, обновление и маркетинг, чрез които да запазват и разширяват своята водеща позиция в тези области в България.

Работейки в тясно сътрудничество с колегите в нашата огромна бизнес общност, ние получаваме възможност да създадем и ползваме единна платформа по отношение доставката на суровини, достъпа до ноу-хау и финансиране, контрола върху разходите и създаването на мрежи за дистрибуция за обхващането на националния и международния пазар. Всички наши бизнес решения и икономически практики имат една обща и приоритетна цел - да поощряват и развиват българската икономика и да бъдат в полза на обществото и българските производители.


Знаете ли че... Съдържанието на мазнини в млякото започва да става по-маловажно след втората година на детето, тъй като диетата се обогатява с други храни, които доставят млечни и животински мазнини на организма.
Български производител на млечни продукти от краве, овче и биволско мляко.